Aanmeldingsprocedure
 

Verzoeken tot een uitkering uit hoofde van het Jacob Stinsfonds dienen schriftelijk en gemotiveerd  te worden ingediend, bij voorkeur per e-mail. Een begroting mag daarbij niet ontbreken.

Het bestuur van het Jacob Stinsfonds en/of de adviescommissie neemt andersoortige verzoeken, bijvoorbeeld telefonisch of rechtstreeks aangesproken niet in behandeling.

Aangezien de uitkering uit hoofde van het Fonds uiterlijk op 1 mei van een jaar door het bestuur dient te worden vastgesteld, sluit de inschrijvingstermijn op 28 februari van een jaar.

Het bestuur zal vervolgens beoordelen of de aanvraag past binnen het kader van de doelstelling en uiterlijk 1 mei van een jaar een beslissing nemen.

De aanvragers zullen schriftelijk van deze beslissing in kennis worden gesteld.

 

e-mailadres:

info@jacobstinsfonds.nl

postadres:

Stichting Jacob Stinsfonds

Westzijde 326

1506 GK Zaandam