Doelstelling
 

Een keer per jaar een of meerdere uitkeringen te verstrekken aan een sociale, culturele, levensbeschouwelijke, wetenschappelijke of het nut beogende instelling, speciaal ter ondersteuning van hun op de Zaanstreek gerichte activiteiten.

Specifieker houdt dat in dat het Jacobs Stinsfonds prestaties op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied die voor de Zaanse bevolking van bijzondere betekenis zijn, financieel wil ondersteunen. Het jaarlijks ter beschikking te stellen bedrag is mede afhankelijk van het rendement op het vermogen.