Projecten 2009
 

Het bestuur van het Jacob Stinsfonds heeft ook voor 2009 besloten een bedrag van € 10.000,00 ter beschikking te stellen.

Op 16 mei 2009 keerde het fonds dit jaar uit aan:

Mw. M.Molenaar-Valk
Voor de uitgave van haar boekje "Herinneringen aan Zaandam 1935 tot 1960".
Mw. Molenaar is inmiddels helaas overleden. Voor haar overlijden is haar meegedeeld dat zij € 2000,00 kreeg voor de uitgave.

Stichting Hospice Zaanstreek "De Schelp"
Er bestond behoefte bij het Hospice, tuinmeubilair aan te schaffen voor de gasten die in "De Schelp" verblijven. Het Hospice ontving voor € 1500,00 aan tuinmeubilair.

Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving
Dit zeer interessante en ambitieuze project, een 21e eeuws overzichtswerk van de Zaanse geschiedenis, past helemaal bij de doelstelling van het fonds. Het Jacob Stinsfonds zal over een periode van 4 jaar, elk jaar € 2500,- uitkeren.

Stichting Vrienden van de Jisper Kerk
Ook hier gaat het om een ambitieus en waardevol project. De totale restauratie van de kerk en met name de "zerkenvloer". Het fonds adopteert een duo-grafzerk  ter waarde van € 2500,-

Het Honig Breet huis
De uitkering van € 1500,00 aan het Honig Breet huis is bedoeld om een inhaalslag te plegen om de basisregistratie Van de Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling een impuls te geven en daarmee de collectie toegankelijker te maken.

<< Terug