Projecten 2010
 

Het bestuur van het Jacob Stinsfonds heeft ook voor 2010 besloten een bedrag van € 10.000,00 ter beschikking te stellen.

Op 22 mei 2010 keerde het fonds dit jaar uit aan:

Stichting Wendy Miller
Het plan, een documentaire over de restauratie van Mosterdmolen "De Huisman". van de Stichting Windy Miller past volledig bij het profiel waaraan het Jacob Stinsfonds een bijdrage zou kunnen leveren. De renovatieplannen voor de molen De Huisman zijn niet alleen van cultuurhistorisch belang voor de Zaanstreek, maar zorgen er uiteindelijk voor dat de positie van de Zaanstreek als oudste industriegebied van Europa nog eens wordt benadrukt. Een bijdrage aan de documentaire op DVD, die ongetwijfeld ver buiten de Zaanstreek zal worden bekeken, lijkt de Raad van Advies en het Bestuur dan ook niet meer dan logisch.

De donatie de Stichting Wendy Miller bedraagt € 5000,00

Stichting Natuur en Milieu educatie Zaanstreek
Het plan voor renovatie en uitbreiding van de Heemtuin in Zaandam sluit volledig aan op de doelstellingen van het Jacob Stinsfonds. Een bijdrage aan de plannen die zijn gemaakt zal ten goede komen aan de gehele Zaanstreek. Het gegeven is dat jong en oud, ook in educatief opzicht, zullen kunnen genieten van het resultaat. Het eindresultaat heeft bovendien een blijvend karakter, hetgeen het project nog interessanter maakt.

De donatie aan de Stichting bedraagt € 2500,00

Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving
In navolging van 2009 wordt ook in 2010 een bedrag gedoneerd aan deze stichting.
Dit zeer ambitieuze en waardevolle project, een 21e eeuws overzichtswerk van de Zaanse geschiedenis zal over een periode van 4 jaar elk jaar een donatie ontvangen.

De donatie aan de Stichting bedraagt € 2500,00

<< Terug