Projecten 2011
 

Het bestuur van het Jacob Stinsfonds heeft ook voor 2011 besloten een bedrag van € 10.000,00 ter beschikking te stellen.

Op 21 mei 2011 keerde het fonds dit jaar uit aan:

Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving
In navolging van 2009 en 2010 wordt een bedrag gedoneerd aan deze stichting. Dit zeer ambitieuze en waardevolle project, een 21e eeuws overzichtswerk van de Zaanse geschiedenis zal over een periode van 4 jaar elk jaar een donatie ontvangen.

De donatie aan de Stichting bedraagt € 2500,00

Stichting Uitgeverij Noord-Holland
De donatie is bestemd voor het uitgeven van een boek waarin in woord en beeld twee jubilea tezamen worden gebracht. Het gaat hierbij om het 50 jarig bestaan van de Zaanse Schans en het decreet (12 oktober 1811) van Napoleon Bonaparte wat er voor zorgde dat West - en Oost - Zaandam werden verenigd tot de stad Zaandam. Beide jubilea dienen in boekvorm te worden herdacht, waarin de rijke historie van beide jubilarissen wordt belicht aan de hand van vele monumenten, rijks-,provinciaal en gemeentelijk die de Zaanse Schans en Zaandam rijk zijn.

De donatie aan de Stichting bedraagt € 2500,00

School voor Speciaal Basisonderwijs De Boei
Een donatie van € 2000,00 wordt beschikbaar gesteld voor het zgn. "Makkelijk Lezen Plein"(MLP).Het MLP zorgt voor het ontsluiten van informatie en moet aanzetten tot lezen. "Lezen is een zichzelf versterkend proces dat begint met plezier". Met deze donatie hoopt het Jacob Stinsfonds bij te dragen tot aanschaf van geschikte moderne materialen en middelen ter beschikking van leesspecialisten en taal coördinatoren komen.

Stichting Kunsteiland in de Voorzaan
Het Jacob Stinsfonds levert een bijdrage van € 1000,00 aan de derde editie van KunstEiland.

De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van Kunst en Cultuur in het algemeen. Verder draagt de Stichting bij aan de bekendheid van de planologische en architectonische kwaliteiten van het Zaaneiland. Kunsteiland brengt kunst bij de mensen door in woningen kunst te tonen. In 2011 ligt het accent op het betrekken van jongeren bij dit projekt.

Vereniging de Peutersoos
Er gaat € 2000,00 naar de vereniging ter vervanging van speel- en leermiddelen. De Peutersoos is een niet door de overheid gesubsidieerde instelling. Juist omdat het hier de jongsten onder ons aangaat, gaf dit het fonds de doorslag een donatie te verstrekken.

<< Terug